Drøn på Skolegården

Carina Nissen Arkitekt

Arkitektur | Design | Fotografi

Drøn på Skolegården

Hovedgreb

Det arkitektoniske hovedgreb tager udgangspunkt i landskabet i lokalområdet. Med Varde Å som styrende element, der trækker landskabet ind i skolegården.

 

Varde å er unik ved at den løber uhindret ud i Vadehavet - uden diger og sluser. Derfor påvirkes engene langs den nederste del af åen, helt op til Varde by, den dag i dag af tidevandet.

 

Åen “flyder” organisk ind i skolegården og spreder sig ud i alle kanter. På sin vej skabes der åbrinker, flodskarn og drivgods efterlades tilbage.

 

Flodskarn er aflejringer efter voldsomt vejr. Når åen går over sine bredder eller Vesterhavet skyller ind over landskabet, efterlades drivgods og flodskarn på flodenge og brinker. Det efterlades ofte i præcise linier eller mønstre, der afspejler vandets udstrækning. Andre gange ligger det i en mere tilfældig orden…

 

Som metafor for projektet benyttes sprog og formgivning fra Vardes lokalunivers. Varde Å er det langstrakte mønster som “flyder” igennem skolegården, understøttet af stejle brinker. Brinkerne er de frodige rumdelene elementer, som også i sig selv bliver legested, med hulebygning, gemmelegskrat osv.

 

Skolegårdens belægning er et godt underlag for spil og leg. Et mønster, med udgangspunkt i et åløb, brændes ovenpå og vil på en gang virke samlende og opdelende på de store arealer.

Samlende fordi udsmykningen virker som lange gribearme, der knytter sig til selv de fjerneste hjørner, og hvor man i spontan leg vil følge sporet. Dette understøttes af diodelys nedlagt i belægningen, som gør det muligt at løbe om kap med lyset – i mønstert snoede forløb, eller i en lige bane.

Opdelende fordi mønstret suppleres af en række rumlige beplantningselementer, som skaber nye rum ved siden af, i mellem, indeni og parallelt.

 

”Flodskarn og drivgods” er det mobile element i skolegården. Som med hjælp fra eleverne gør at skolegården ikke er statisk, men ændrer sig med jævne mellemrum

 

Kontakt: crn@carina-nissen.dk

Created by Carina Nissen 2014. All right reserved.

Fakta:

 

Klient:

Brorsonskolen Varde

 

Baggrund

Skitseprojekt for Brorsonskolen i Varde om at skabe en spændende og dynamisk skolegård, til konkurrencen Drøn på Skolegården, som Realdania, Lokal- og anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse, står bag.

 

Formål:

At transformere skolegården om til et sted som opfordrer til aktivitet, som aldrig bliver kedeligt, og som også havde til formål at kunne ændres af eleverne

 

Team

Jeg var hyret ind som arkitekt til at omsætte skolens idéer og forslag til et konkret og visuelt sammen-hængende projekt, med assistance fra Louise Langschwager fra HEDEDanmark