Arkitekter Uden Grænser

Carina Nissen Arkitekt

Arkitektur | Design | Fotografi

Arkitekter Uden Grænser

 

Frivilligt arbejde

Da jeg synes, det giver mening, og at jeg samtidig gerne vil bruge min tid og erfaring til at gøre en forskel for nogle mindre bemidlede befolkningsgrupper, har jeg valgt at arbejde som frivillig ved Arkitekter Uden Grænser.

Med det jeg bruger af min tid og erfaring, får jeg også enormt meget tilbage igen, bl.a. det at møde de mennesker vi bygger for, i den lille by i Sierra Leone, Afrika, har været ret fantastisk, og samtidig giver det mig også et perspektiv på den meget privilegerede del af verden, vi lever i, og hvad vi skal værne om i vores samfund herhjemme.

 

Udover at være engageret i at bygge et uddannelses center i det centrale Sierra Leone, er jeg også aktivt her i Danmark, og er en del af bestyrelsen.

 

 

Jeg er projekleder for MECC-gruppen, hvor vi bygger et computercenter i Sierra Leone. Se mere her

Kontakt: crn@carina-nissen.dk

Created by Carina Nissen 2014. All right reserved.

ARKITEKTER UDEN GRÆNSER er en humanitær organisation, der arbejder for at give alle men­nesker adgang til anstændige boforhold og levevilkår. Deres projektarbejde i ulande arbejder målrettet for at give civilsamfun­det de bedste forud-

sætninger for at forbedre bolig- og byom­råde, og få det optimale ud af de få ressourcer, der er til rådig-

hed. Gennem oplysningskampagner og debatarrangementer i Danmark sætter de samtidig fokus på de bolig-

forhold som verdens fattigste lever under, for at sikre politisk opbakning og økonomisk støtte fra virksomheder og private donorer.

 

Støt vores arbejde bliv medlem her

 

Læs mere om Arkitekter Uden Grænser her