Afgangsprojekt

Carina Nissen Arkitekt

Arkitektur | Design | Fotografi

Afgangsprojekt - Teglkonstruktion ved Vesterhavet

 

Proces og materiale undersøgelse

Jeg valgte at arbejde med tegl som udgangspunkt for min afgang. Jeg synes, det er et meget fascinerende materiale, som har mange flere kvaliteter og potentialer, end man ser i det gængse daglige byggeri.

 

For at udfordre teglen yderligere valgte jeg at placere den ved Vesterhavet, og i de naturkræfter som råder her.

Til slut er jeg endt op med en teglkonstruktion, som kan optage forskellige former for midlertidigt ophold på en strand, i Nationalpark Thy, samtidig med den udstiller teglen og dens respons på landskabet over længere tid.

 

Metode

Jeg har modsat normal fremgangs metode, hvor program og placering ofte kommer først valgt at arbejde lidt omvendt.

Jeg valgte mit materiale, teglen og konteksten, jeg ville placere mig i, Vesterhavet ved Thy, og arbejde i et stykke tid kun med disse to ting, og dannede mig en grundviden omkring teglen, og de forhold jeg placerer den i.

Derefter er programmet for konstruktionen og den specifikke placering, kommet til senere, og det hele har så dannet grundlag for den konstruktion jeg er endt op med.

 

Den stiliserede kontekst.

For at kunne arbejde med Vestkysten uden at have en specifik placering, indførte jeg en stiliserede kontekst, som indeholdt nogle af de generelle kriterier som gør sig gældende næsten lige meget hvor man placere sig på den Jyske Vestkyst.

 

  • Vandet
  • Vinden
  • Sandet
  • Saltet

 

Forholdene på stranden og kystområder i det hele taget, placerer teglen i miljø klassen: aggressivt miljø.

 

Der er den hårdeste miljø klasse for tegl. Det stiller nogle krav til hvilke tegl og mørtel man kan bruge.

Dette er grunden til, jeg kun har arbejdet med blødstrøgne sten. De er den eneste stentype som er stærk og holdbar nok til at kunne klare dette miljø.

Stenene vil stadig blive slidt og eroderer meget hurtigere, end ved en placering længere inde i landet.

Konstruktionen vil konstant blive udsat for sandblæsning, og afmæling, hvor salten i luften trænger ind i stenene, krystalliserer og sprænger lidt af overfladen væk, for til sidst at have forvitret hele stenen væk.

Dette slid og forvitring af stenene, ser jeg som en kvalitet. Konstruktionen vil ændre udtryk over tid, antage et ruinagtigt udseende, for til sidst at forsvinde.

 

Teglkonstruktionene

Konstruktion består af 3 mure som på en spiralagtig måde går sammen, og i midten bliver til én.

De kan dog også tænkes som tre mure som starter sammen, og derefter deles og griber ud i landskabet.

Murene vokser op ad jorden, og skaber de forskellige rumligheder, og programmer konstruktionen indeholder, for igen samlet at forsvinde ned i jorden.

Et slags møbel i landskabet som både skaber sæde, læ og rum i samme krop.

De tre mure er alle forskellige. Både i funktion, i de benyttede forbandter og deres massivitet og transparens, men tilsammen danner er de én krop og et lidt anderledes rum i landskabet.

Kontakt: crn@carina-nissen.dk

Created by Carina Nissen 2014. All right reserved.

Fakta

 

Skole:

Arkitektskolen i Aarhus

 

Dato: 23. januar 2008

 

Vejleder:

Chris Thurlbourne

 

Kritikere:

Carsten Primdal, Morten Lund

 

Funktion:

Kunstinstallation, med forskellige indbyggede funktioner, som ophold, scene, shelter og omklædning.

 

Materialer:

Tegl